INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Acest site este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: "Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.2: "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

Număr contract: POSDRU/115/6.2/G/123623

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

Titlul proiectului: "Centrul de Management al Carierei pentru persoane cu dizabilități din Județul Hunedoara"

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială
derulează proiectul:

“Centrul de management al carierei pentru persoane cu dizabilităţi din
Judeţul Hunedoara”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!